بیانیه اداره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت همه پرسی

سه شنبه 4 مهر 1396
Array
نسرین معین
178: تعداد بازدید
بیانیه اداره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت همه پرسی شوراهای اسلامی شهر و ده
به نقل از اداره نظام مهندسی ساختمان کردستان امید‌است‌ برترین شوراها از جمله مهندسین و دیگر فرهیختگان مورد اعتماد مردمان , گنجایش بزرگ اداره نظام مهندسی ساختمان را جزو سرمایه ملی محسوب کنند و آمادگی این اداره را برای ارائه بینش های تخصصی مهندسین عضو , که از روش تشکیل کمیسیونی مشترک و مستمر قابل اجرا است , پذیرا باشند . بیانیه اداره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت همه پرسی 


بیانیه اداره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت همه پرسی 
بیانیه اداره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت همه پرسی 

بیانیه اداره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت همه پرسی 
در حدود ۲ ده سال از عمل شوراهای اسلامی شهر و قریه , مورد فصل ۷ قانون اساسی ایران کشور‌ایران میگذرد . در بییست و نهم اردی فردوس نودوشش برای پنجمی توشه مردمان ما به پای صندوقهای رأی می روند تا منتخبین خویش را روانه شوراها نمایند . شواهد و بررسیهای به کار آمده حاکی از آن است که در‌این همه پرسی , اشخاص کارشناس , مجرّب و آشنا با حوزههای گوناگون رئیس کارها شهری از بخت بیش تری برخوردار خواهند بود و چنان چه کاندیداها بتوانند توانمندی های خویش را بنحو دقیقتری رسم نموده و نخبگان جامعه , نقش اصلی خویش را در آگاهی چکیده بمردم بدرستی ایفا کنند بهره‌مند شدن از شوراهایی کاملاً در جهت منافع دراز برهه زمانی ملی دست یافتنی خواهد بود . شوراها طبق اختیارات خویش قدرتمند می باشند تا نسبت بشناخت کمبودها , نیازها و نارساییهای اجتماعی , اقتصادی , فرهنگی , آموزشی , عمرانی و بهداشتی حوزه انتخابیه خویش مبادرت کرده و ضمن تنظیم طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و رویکرد ‏حلهای کاربردی درین زمینه‏ ها , آنان‌را بمقامات مسئول ارائه نمایند . اشاعه فرهنگ و تمدن شرکت کردن و همیاری های اجتماعی در جهت انجام سرویس ها در محورهای مذکور نیز جزء این اختیارات است . 
بر هیچ کس پوشیده نیست که مهندسین زبده , در عمده محورهای یاد شده از اهلیت علمی و حرفه‏ ای برخوردار بوده و غالباً بینش های روشنی دارا‌هستند وبنابراین لایق است که نیز خط مش با دیگر اصحاب تخصص و تجربه , مورد حمایت بزرگ مردمی قرار گیرند . اداره نظام مهندسی ساختمان با چندین ۱۰۰ هزار مهندس عضو در کل میهن و در ۷ فن مهندسی کاملاً مربوط به این مورد افتخار دارااست که طی ۲ ده سال پیش نیز واره از تصمیم هایی که در جهت منافع مردمان و محافظت سرمایه های همگانی , بوسیله حوزه‏های مدیر شهری و یا این که دولت گرفته شده , حمایت نموده و در تعامل با شهرداریهای اقصی نقاط مملکت پیروز به اشاعه و اجرایی نمودن بخشهای قابل توجهی از قوانین ملی ساختمان شده‌است که تضمین کننده آسایش , ادب و ایمنی شهروندان بوده اما بسط این همیاری ها بویژه در حوزه شهرسازی و بقیه موضوعات ملی نیز زیرا انرژی و بسط استوار دوری ناپذیر است . 
شوراهای نو و کسانی که در‌این زمان تعیین می شوند , می بایست دارنده روی کرد و موضع‌ها واضحی در مسئله معماری و شهرسازی بوده و بر تقویت و توسعه و گسترش بها های اسلامی – اهل ایران در معماری و شهرسازی اصرار کنند . اعتنا به تأسیسات شهری , حمل و نقل همگانی و نقص‌ های ترافیکی , سامان گزیده شغل ها کارگاهی و نگاه بحقوق شهروندان در مسئله گسترش کیفی شهرها , سرویس ها همگانی , زیباسازی بدنه‏ های شهری و نمای ساختمان ها و استفاده از گنجایش بخش محرمانه در تمام این مورد ها جزء انتظارات مردمان در حوزه فنی وعمرانی است . توسعه فضای سبز , سیاست های تشویقی به استفاده از انرژیهای نو و توسعه فراگیری های همگانی در حوزه زخم آشنایی محیط زیست هم مورد تأکید می‌باشد . 
عنایت به اقتصاد مردمان , حمایت از سیاست های حوزه امنیت اقتصادی و جذب سرمایه گذاران و علی الخصوص بسط گردش گری می‌تواند بخش قابل توجهی از منش بردهای شوراهای اسلامی شهر و قریه تلقی گردد . پشتیبانی از اشخاص حرفه ای , دانا , خلق کننده , توان مند و کارآفرین کم ترین توقع مردمان از منتخبان است . آشنایی سختی ها توسعه و گسترش یافتگی و آگاهی اعضای شورا نسبت بمشکلات اقتصادی و اشتغال و معیشت خانواده و عامل سفر از بخشها دوردست به لبه شهرها و پیدایش پدیده لبه نشینی یک ضرورت ملی است . لایق است شوراها نسبت بشناخت آسیبها و تهدیدهای اجتماعی و شیوه شغل های تقابل با آنها نیز همت کنند و بر تقویت و توسعه همیاری های اجتماعی و شرکت کردن های جمعی و تأسیس سازمانهای امدادی کوشش کنند و بویژه بالارفتن رده بانوان در سطح ها تصمیمگیری و مدیریتی را دورازشوخی تلقی نمایند و نام‌و‌نشان آفرینی و اعتنا به سرمایه اجتماعی را در سرلوحه برنامه‏ ها قرار دهند . 
نگاه به قبل نشان می‏دهد که کم توجهی بتوسعه متوازن , غفلت از رئیس برنامه‏ ای و عدم پیش‏ بینی درآمد استوار برای شهرداریها و در سود , اتکا شهرداریها بفروش تراکم و کسب درآمد از محل جریمه تخلفات خلل های گسترده و غیرقابل جبرانی برای شهروندان و بطور کلی منافع درازمدت ملی به توشه آورده است . از تمام اعضاوجوارح متشخص اداره و مخصوصاً پیش کسوتان جامعه مهندسی توقع دارد تا ضمن آگاهسازی تمام مردمان و معرفی توانمندی های مهندسین داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی , نقش مفید و به یاد ماندنی خویش را در همه پرسی پیش رو ایفا نمایند . امید واریم برترین شوراها از جمله مهندسین و دیگر فرهیختگان مورد اعتماد مردمان , گنجایش گسترده اداره نظام مهندسی ساختمان را جزو سرمایه ملی محسوب کنند و آمادگی این اداره را برای ارائه نگرش های تخصصی مهندسین عضو , که از روش تشکیل کمیسیونی مشترک و مستمر قابل اجرا است , پذیرا باشند .

ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به akhbarmohandesi است. | طراح قالب: آوازک